Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

cây cỏ xước bổ gan, ích khí #ThuốcQuýTrongVườn

@thuocquytrongvuon

cây cỏ xước bổ gan, ích khí #ThuốcQuýTrongVườn

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cây huyết dụ bổ máu #ThuocQuyTrongVuon

@thuocquytrongvuon cây huyết dụ bổ máu #ThuocQuyTrongVuon ♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cây ích mẫu bài thuốc cho phụ nữ #ThuocQuyTrongVuon

@thuocquytrongvuon

cây ích mẫu bài thuốc cho phụ nữ #ThuocQuyTrongVuon

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Cây lu lu có độc, nhiều người lầm tưởng là tầm bóp #ThuocQuyTrongVuon

@thuocquytrongvuon Cây lu lu có độc, nhiều người lầm tưởng là tầm bóp #ThuocQuyTrongVuon ♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Cây mâm xôi giúp xương cứng chắc #thuocquytrongvuon

@thuocquytrongvuon Cây mâm xôi giúp xương cứng chắc #thuocquytrongvuon ♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Cũng là đông trùng hạ thảo nhưng cực độc 😁

@thuocquytrongvuon

Cũng là đông trùng hạ thảo nhưng cực độc 😁😁 www.youtube.com/@ThuocQuyTrongVuon

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Sung tác dụng tuyệt vời

@thuocquytrongvuon

Sung tác dụng tuyệt vời

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cỏ ngọt rừng trị sơ gan cổ trướng

@thuocquytrongvuon

cỏ ngọt rừng trị sơ gan cổ trướng

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cỏ mực

@thuocquytrongvuon

cỏ mực

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Cây ngải cứu trị các bênh phụ nữ

@thuocquytrongvuon

Cây ngải cứu trị các bênh phụ nữ

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Bài thuốc đặc trị bệnh ho

@thuocquytrongvuon

Bài thuốc đặc trị bệnh ho

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

hàm ếch nổi tiếng chữa phong hàn

@thuocquytrongvuon

hàm ếch nổi tiếng chữa phong hàn

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

xuyến chi trị mem gan cao

@thuocquytrongvuon

xuyến chi trị mem gan cao

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Dong giềng tím trị bệnh tim tốt

@thuocquytrongvuon

dong giềng tím trị bệnh tim tốt

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

tắc kè đá

@thuocquytrongvuon

tắc kè đá

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cỏ chỉ thiên

@thuocquytrongvuon

cỏ chỉ thiên

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Cây ngải cứu trị các bênh phụ nữ

@thuocquytrongvuon

Cây ngải cứu trị các bênh phụ nữ

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cây Tầm bóp trị bệnh sốt huyết đường ruột

@thuocquytrongvuon

cây Tầm bóp trị bệnh sốt huyết đường ruột

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

cỏ bạc đầu ông trị bệnh tâm thần

@thuocquytrongvuon

cỏ bạc đầu ông trị bệnh tâm thần

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Gai bồ kết

@thuocquytrongvuon

Gai bồ kết trị u phổi

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn

Trầu không

@thuocquytrongvuon

trầu không vị thuốc quan trọng

♬ original sound - Thuốc Quý Trong Vườn